Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup

Job Description

 • Xác định tầm nhìn, định vị sản phẩm và xây dựng product road map. Truyền tải cho toàn dự án.   
 • Quản lý và giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến sản phẩm, lên kế hoạch sản phẩm.
 • Quản lý dự án phát triển sản phẩm phần mềm theo phương thức quản lý Agile Scrum: lập kế hoạch, thực hiện, kiểm soát và báo cáo công việc dự án theo từng Sprint.
 • Quản lý và hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra với dự án.
 • Xây dựng và quản lý backlog, xây dựng các thứ tự ưu tiên backlog để lựa chọn yêu cầu cần xây dựng sản phẩm cho mỗi Sprint.
 • Thiết lập và quản lý toàn bộ tài liệu, cấu hình dự án.
 • Theo sát với quá trình phát triển sản phẩm, để đảm bảo việc phát triển phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược, thứ tự ưu tiên tính năng của sản phẩm.
 • Giám sát các thay đổi liên quan đến phạm vi, tiến độ và chi phí dự án.
 • Tham gia các cuộc họp của nhóm dự án, đánh giá tiến độ, chất lượng của quá trình phát triển sản phẩm.
 • Sắp xếp, phân bổ nguồn lực dự án một cách hợp lý dựa trên thế mạnh, kinh nghiệm và kỹ năng của từng cá nhân và có những đề xuất nguồn lực theo yêu cầu dự án.
 • Làm việc cùng khách hàng, đối tác và đội ngũ khi cần làm rõ từng yêu cầu cụ thể của các bên.
 • Cùng đội ngũ lên kế hoạch chi tiết, giám sát dự án theo từng Sprint.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan
 • Có tối thiểu từ 3-5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương có đam mê với mảng blockchain/cryptocurrency
 • Có kiến thức tốt về kiến trúc phần mềm, thiết kế phần mềm, triển khai phần mềm.
 • Khả năng nắm bắt công việc nhanh, quản lý, sắp xếp, xử lý công việc khoa học.
 • Kỹ năng tổng hợp, phân tích tốt
 • Khả năng làm việc độc lập, phối hợp làm việc và quản lý nhóm tốt;
 • Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt;
 • Tiếng anh: đọc viết tốt

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Mobile Team Leader

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/02/2024

Giám đốc Quản lý dự án IT (PMO)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/02/2024
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.