Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Kiểm tra phát sinh hàng ngày, xử lý số liệu, theo dõi và tổng hợp công nợ phải thu, phải trả, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên phần mềm kế toán chính xác kịp thời
 • Thực hiện và quản lý hoạt động kế toán Công ty phù hợp với yêu cầu kiểm soát và sự phát triển của Công ty. Đảm bảo các số liệu kế toán phản ánh trung thực, chính xác và kịp thời.
 • Kiểm tra kiểm soát tính chính xác, hợp lý hợp lệ các đề nghị thanh toán của các phòng ban, trình ký Kế toán trưởng và Ban Tổng Giám đốc, lập phiếu thu, chi, UNC Ngân hàng.
 • Thực hiện rà soát các hợp đồng nguyên tắc, kinh tế nội ngoại trước khi trình ký.
 • Tổng hợp dòng tiền thu chi hằng ngày, lập file kế hoạch thanh toán tất cả các khoản phải trả để cung cấp số liệu cho Kế toán trưởng cân đối dòng tiền theo ngày/tuần/tháng/quý.
 • Cung cấp các số liệu kế toán, thống kê cho Kế toán trưởng và Ban Tổng Giám Đốc khi được yêu cầu.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Kế Toán trưởng và Ban Tổng Giám đốc.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, tài chính, kiểm toán,....
 • Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp (có kinh nghiệm làm việc ở các trong các công ty công nghệ, thương mại, phân phối và bán lẻ)
 • Vững nghiệp vụ về Kế toán, có khả năng tổ chức và sắp xếp thông tin tốt, rõ ràng
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, ưu tiên đã dùng 1C.
 • Kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập
 • Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, kỹ năng giải quyết vấn đề.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Kế toán trưởng

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.