Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Lập trình và phát triển các sản phẩm trên nền tảng Mobile App 
 • Quản lý team và phối hợp cùng các thành viên trong team thực hiện lập trình các sản phẩm, chức năng trên Mobile App 
 • Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng, tiến độ lập trình 
 • Chịu trách nhiệm về các tính năng mà mình phát triển end-to-end 
 • Quyết định phương pháp lập trình và cách thức xử lý trong quá trình sản phẩm 
 • Xây dựng các định hướng về phát triển cấu trúc, khung nền tảng để phát triển

Job Requirement

 • Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về lập trình Mobile (ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý)
 • Có kinh nghiệm về Swift, Flutter, React native
 • Kiến thức về về OOP, thiết kế hệ thống, cấu trúc giải thuật.
 • Kiến thức về về Firebase.
 • Có hiểu biết về CI/CD.
 • Có khả năng đóng góp, xây dựng cải thiện UI/UX
 • Có khả năng quản lý và đào tạo team
 • Có tư duy tốt, nắm bắt vấn đề và đưa ra giải pháp nhanh
 • Có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc và có kỹ năng quản lý sắp xếp công việc và thời gian tốt
Job tags: Mobile Team Leader

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Product Owner

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/02/2024

Giám đốc Quản lý dự án IT (PMO)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/02/2024
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.