Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Chiến Lược và Phát Triển: Làm việc với CEO và Ban lãnh đạo để xác định và thực hiện chiến lược kinh doanh, đặc biệt là trong các lĩnh vực như AI, Blockchain, tự động hóa, thương mại điện tử đấu giá ngược, Neo Bank, và công nghệ cao.
 • Quản Lý Dự Án và Sản Phẩm: Đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án, từ nghiên cứu sản xuất hợp chất Endo fullerene đến hạ tầng dữ liệu điện toán biên (Edge Computing).
 • Vận Hành và Hiệu Quả: Tối ưu hóa các hoạt động vận hành để đạt được hiệu suất cao nhất, từ quy trình sản xuất đến hệ thống IT.
 • Tài Chính và Ngân Sách: Quản lý tài chính, bao gồm cả việc kiểm soát ngân sách, đảm bảo tuân thủ và đạt được các chỉ số kinh doanh.
 • Quản Lý Nhân Sự: Phát triển và giám sát các đội ngũ chuyên nghiệp, từ kỹ sư đến các chuyên viên quản lý sản phẩm và dịch vụ khách hàng.
 • Quan Hệ Khách Hàng và Đối Tác: Xây dựng và duy trì quan hệ với khách hàng, đối tác, và các bên liên quan khác, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại điện tử và ngân hàng số.
 • Tuân Thủ và Pháp Lý: Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và ngành công nghiệp, từ an toàn dữ liệu đến các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ.
 • Đổi Mới và Nghiên Cứu: Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và phát triển, đặc biệt trong việc tạo ra các giải pháp công nghệ tiên tiến như Endo fullerene và Edge Computing.
 • Phân Tích và Đánh Giá: Sử dụng dữ liệu để đánh giá hiệu suất, phát hiện cơ hội và nguy cơ, và đưa ra quyết định thông minh.
 • Quản Lý Rủi Ro: Đánh giá và giảm thiểu rủi ro công nghệ, tài chính và vận hành

Job Requirement

 • Yêu cầu tối thiểu 3 năm kinh nghiệm qua FPT, CMC, Viettel;
 • Điều hành team theo mô hình Agile TOEIC 650 trở lên Áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả;
 • Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục;
 • Tổ chức và quản lý thời gian;
 • Làm việc theo nhóm;
 • Quản lý xung đột Phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Mobile Team Leader

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/02/2024

Product Owner

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/02/2024
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.