Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Lập kế hoạch và chiến lược: Hiểu rõ nhu cầu vốn của tổ chức và xác định chiến lược kêu gọi vốn phù hợp, đánh giá các nguồn lực tiềm năng bao gồm vốn từ ngân hàng, nhà đầu tư, cổ đông …. Nghiên cứu, phân tích tài chính và kinh doanh nhằm kêu gọi, thuyết phục các nhà đầu tư góp vốn.
 2. Xây dựng mối quan hệ với các nhà đầu tư: Mở rộng và duy trì mối quan hệ với các nhà đầu tư tiềm năng, thương lượng nhà đầu tư về các điều kiện và điều khoản đầu tư.
 3. Huy động vốn: Phát triển và thực hiện chiến lược huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, là đầu mối liên hệ, tiếp cận với các kênh tài chính, các Quỹ đầu tư, Ngân hàng, tổ chức tín dụng trong nước để phục vụ cho nhu cầu tìm kiếm thêm nguồn vốn bổ sung kịp thời cho từng giai đoạn hoạt động của công ty
 4. Quản lý rủi ro: Đánh giá và quản lý rủi ro liên quan việc sử dụng và quản lý nguồn vốn nhằm đảm bảo sự ổn định tài chính của tổ chức.
 5. Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất quá trình huy động vốn, đảm bảo tuân thủ các quy định bảo mật thông tin liên quan đến huy động vốn và cá nhân/tổ chức liên quan.
 6. Xây dựng chiến lược huy động vốn tháng/quý/năm cho khối Nguồn vốn, tổ chức thực hiện và kiểm soát việc thực hiện chiến lược đã đề ra.
 7. Xây dựng các quy trình, quy định: Xây dựng tài liệu quản trị; đánh giá hiệu quả áp dụng quy trình, quy định này trong thực tế để liên tục cải tiến, giúp nâng cao chất lượng hoạt động.
 8. Nhân sự: Tổ chức bộ máy nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc trong khối để hoàn thành các công việc đúng kế hoạch. Đánh giá KPI của nhân sự trực thuộc.

Job Requirement

 1. Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường Đại học uy tín trong và ngoài nước; Ưu tiên các chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Ngoại thương…
 2. Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sale/ Tư vấn tài chính và 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;
 3. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tổ chức đội ngũ huy động vốn, đã từng làm trong các tổ chức tín dụng.
 4. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các đối tác, ngân hàng, quỹ đầu tư, nhà đầu tư (lĩnh vực huy động nguồn vốn cho các tập đoàn).
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.