Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Kiểm soát, lưu trữ toàn bộ các hồ sơ pháp lý của công ty mẹ và các công ty trong hệ thống
 • Tham gia kiểm tra giám sát các văn bản nội bộ của công ty: Nội quy, quy định và điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quyết định của Hội đồng quản trị, công văn, tài liệu khác ......
 • Triển khai thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thành lập công ty, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ phục vụ cho hoạt động của công ty.
 • Phối hợp với các phòng ban soạn thảo/thương thảo/ký kết hợp đồng, giao dịch, và các hồ sơ tài liệu khác; Thẩm định pháp lý các hợp đồng, giao dịch, sản phẩm, quy định nội bộ, các hồ sơ tài liệu khác.
 • Tổng hợp, rà soát, cập nhật và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, lưu trữ các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty; chủ trì hoặc phối hợp với các Đơn vị để phổ biến/cập nhật văn bản mới/kiến thức pháp lý có liên quan nhằm sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, quy trình, quy định hiện hành tại Công ty.
 • Nhận yêu cầu từ BOD và làm việc với các Công ty Tư vấn pháp lý, hướng dẫn pháp lý, thẩm định và soạn các văn bản/ hợp đồng phát sinh trong các hoạt động kinh doanh.
 • Thực hiện một số công việc khác dưới dự chỉ đạo của Cấp trên.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Luật kinh tế, đầu tư
 • Có 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp chế Doanh nghiệp, Pháp chế quản trị đầu tư
 • Có kinh nghiệm trong việc theo dõi, giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư góp vốn, rút vốn, tranh chấp ... trong loại hình doanh nghiệp cổ phần.
 • Kỹ năng hoạch định, triển khai, kiểm soát và báo cáo công việc;
 • Nhạy bén, khả năng thích nghi tốt và linh hoạt trong mọi tình huống.
 • Trách nhiệm và chuẩn mực, tinh thần chủ động và làm việc độc lập/nhóm tốt
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn và am hiểu sâu sắc về pháp luật, thủ tục cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, thương mại. Luật doanh nghiệp, Luật lao động, các nghị định, thông tư, tiêu chuẩn liên quan đến phần việc đang đảm nhiệm.
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.