Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

About Us

Giới thiệu chung
Metaway Holdings là tập đoàn kinh tế số toàn cầu với những giải pháp và sản phẩm tổng thể tạo nên hệ sinh thái phục vụ cuộc sống hoàn thiện hơn cả về kinh tế - nhu cầu vật chất – giải trí – đời sống, hạ tầng và văn hóa. Tận dụng sức mạnh của AI, Robots, AR, VR, IoT và đặc biệt là blockchain, Metaway Holdings hướng tới sử dụng công nghệ để chăm sóc và phụng sự công dân toàn cầu, góp phần vào hạnh phúc và thịnh vượng chung của nhân loại.

Tầm nhìn
Metaway Holdings hướng tới trở thành tập đoàn kinh tế số đúng nghĩa với quy mô hàng đầu thế giới, phát triển xã hội số và đóng góp vào sự thịnh vượng, hạnh phúc của con người.

Sứ mệnh
Tận dụng sức mạnh của nguồn lực xã hội và công nghệ tiên phong để mang đến hệ sinh thái các sản phẩm nền tảng nhằm tạo ra những giải pháp toàn diện trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế số. Đầu tư kiến tạo một xã hội số nơi mọi người cùng tạo lập cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng hơn.

Giá trị cốt lõi
Khát vọng lớn: hành động như nhà sáng lập, kỷ luật và tiêu chuẩn cao, tôn trọng sự khác biệt.
Tinh thần phụng sự: gắn kết yêu thương, chia sẻ trách nhiệm, cho đi là còn mãi.
Minh bạch, an toàn: sẵn sàng giải pháp, sâu sát chuyên môn, để lại di sản.

 

 
JOIN OUR TALENT NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.